Phân tích về Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba

0
29

 Phân tích về Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba

Căn cứ vào phạm vi hiệu lực của hợp đồng: Hiệu lực tương đối hay ngoại lệ của hiệu lực tương đối. Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là trường hợp ngoại lệ của nguyên tắc hiệu lực tương đối của hợp đồng: hợp đồng có hiệu lực đối với người thứ ba trong trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác, nhưng đó là những trường hợp chấp nhận có điều kiện.

BLDS Việt Nam 2015 nêu khái niệm về Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba:

Điều 402. Các loại hợp đồng chủ yếu

“5. Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đồng mà các bên giao kết hợp đồng đều phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba được hưởng lợi ích từ việc thực hiện nghĩa vụ đó.”

Ví dụ: hợp đồng bảo hiểm cho người được bảo hiểm là người thứ ba hoặc chỉ định người thứ ba thụ hưởng, hợp đồng vận chuyển để giao hàng cho người thứ ba (là bên mua hàng của bên thuê vận chuyển), hợp đồng đại lý bảo hành sản phẩm hàng hóa, hợp đồng thành lập công ty có tư cách pháp nhân,…

– Ý nghĩa

Xuất phát từ mục đích của hợp đồng là vì lợi ích của người thứ ba, pháp luật đặt ra những quy chế riêng cho nó.

+ Xác định tố quyền cho người thứ ba: Ngoài hiệu lực ràng buộc các bên tham gia, hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba còn ràng buộc các bên phải thực hiện hợp đồng để mang đến lợi ích cho người thứ ba. Theo đó, người thứ ba cũng có quyền yêu cầu thực hiện hợp đồng để mang đến lợi ích cho mình (Điều 419 BLDS Việt Nam 2015).

+ Quyền từ chối của người thứ ba: người thứ ba có quyền từ chối nhận lợi ích từ hợp đồng, trừ trường hợp việc từ chối đó xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Nếu trước khi hợp đồng được thực hiện mà người thứ ba từ chối và sự từ chối của người thứ ba là hợp pháp thì hợp đồng bị coi như hủy bỏ (Điều 420 BLDS Việt Nam 2015), bởi vì mục đích của hợp đồng không đạt được. Nếu sự từ chối của người thứ ba là trái pháp luật thì hợp đồng đó có thể vẫn được thực hiện theo nguyên tắc chung của pháp luật.

Ví dụ: bên bán ký hợp đồng vận chuyển hàng với bên vận chuyển để giao cho bên mua, nhưng bên mua lại từ chối nhận hàng hoặc không có mặt để nhận hàng tại nơi đến mà việc từ chối hoặc việc không có mặt đó không thuộc trường hợp được pháp luật cho phép, thì việc giao hàng do bên thuê vận chuyển quyết định: việc giao hàng có thể vẫn được tiếp tục thực hiện bằng cách gửi hàng vào nơi gửi giữ và thông báo cho người mua biết về việc hàng hóa đã được giao và đã được gửi giữ theo đúng quy định của pháp luật (Điều 376, Khoản 1, BLDS Việt Nam 2015).

+ Các bên giao kết không thể sửa đổi hợp đồng (kể cả trong trường hợp hợp đồng chưa được thực hiện) khi người thứ ba đã đồng ý hưởng lợi ích, trừ trường hợp được người thứ ba đồng ý với sự sửa đổi (Điều 421, BLDS Việt Nam 2015).

>>>> Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế tại Hà Nội

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.